"Zemědělec roku 2018"

Soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivé kraje ČR a nejlepší zemědělce v absolutním pořadí a dalších vyhlašovaných kategoriích.

Valašské ZOD, družstvo v roce 2018 v soutěži Zemědělec roku získalo již po páté v kategorii krajů 1. místo ve Zlínském kraji.

"Zemědělec roku 2017"

Soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivé kraje ČR a nejlepší zemědělce v absolutním pořadí a dalších vyhlašovaných kategoriích.

Valašské ZOD, družstvo v roce 2017 v soutěži Zemědělec roku získalo již po čtvrté v kategorii krajů 1. místo ve Zlínském kraji.

Letos poprvé Valašské ZOD, družstvo získalo ocenění Nejlepšího zemědělského hospodáře v kategorii chovatel v České republice.

Nabídka volného pracovního místa:

"Valašské ZOD, družstvo".

č.p. 622, 756 51 Zašová

-Dojič a ošetřovatel skotu -Místo působení: farmy Zašová - Luhy a Střítež nad Bečvou

Nabízíme práci na úseku živočišné výroby u dojnic na farmách v Zašové a ve Stříteži.

Práce je vhodná pro lidi, kteří mají kladný vztah k hospodářským zvířatům.

Jedná se o dobře finančně ohodnocenou práci a zaměstnanecké benefity v našem perspektivním podniku.

Nástup možný dle dohody.

Kontakt :

Zdeněk Fabián, vedoucí živočišné výroby Tel: 571 634 821, 603 895 636

Irena Balášová, personalistka Valašského ZOD, družstva Tel: 571 634 821, 603 562 543 e-mail: irenabalasova@seznam.cz

Fotogalerie


"Den otevřených dveří Valašského ZOD, družstva Zašová".

Valašské ZOD, družstvo připravilo pro majitele pozemků pronajímaných družstvu a své členy, zaměstnance a rodinné příslušníky Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 17. června 2017.

I přes velmi nepříznivé počasí dorazilo k naší velké spokojenosti cca 722 návštěvníků. Vzhledem k velmi uspokojivým ohlasům ze Dne otevřených dveří v roce 2015 jsme i letos připravili prohlídky celého areálu farmy Luhy v Zašové a to i s odborným výkladem.

Na úvod všechny přítomné návštěvníky osobně přivítal Ing. Jan Jadrníček, předseda představenstva společně s Ing. Josefem Šustkem, místopředsedou představenstva a předali slovo váženým hostům naší akce ministru zemědělství Ing. Marianovi Jurečkovi, řediteli společnosti ČMSCH a.s. panu Doc. Dr. Ing. Josefovi Kučerovi, ředitelce společnosti Mlékárny Valašské Meziříčí a.s. paní MVDr. Janě Novotné a řediteli společnosti Agrotech spol. s r.o. panu Ing. Jindřichovi Šnejdrlovi. Poté byl dán prostor k dotazům na jednotlivé hosty

Přítomní hosté byli seznámeni se základními informacemi o družstvu např. počtu zaměstnanců, členů, vlastníků pozemků, včetně výčtu obhospodařovaných katastrů. Dále se mohli hosté dozvědět zajímavosti o rostlinné a živočišné výrobě, mechanizaci a využití programů ministerstva zemědělství a investičních fondů z EU (PRV – Program rozvoje venkova).

I letošní rok byly při prohlídkách stájí s 326 ks dojnic označeny barevnými stuhami dojnice s nejlépe hodnoceným exteriérem a s nejvyšší aktuální užitkovostí. Součástí prohlídky stájí byla i možnost podívat se na nově zrekonstruovanou dojírnu s mléčnicí včetně rekuperace v rámci Programu rozvoje venkova (2016). Současně s rekonstrukcí dojírny byl na farmě ve Stříteži nad Bečvou postaven nový sklad pro skladování sena a slámy.

V areálu družstva byla vystavena k prohlédnutí mechanizační technika, která se od roku 2015 rozrostla o několik nových strojů.

Pro naše hosty bylo připraveno k využití venkovní posezení, kde se mohli dopřát občerstvení a schovat před vytrvalým deštěm.

I přes to, že nám letos počasí nepřálo, jsme velmi potěšeni z vyjádření spokojenosti našich hostů.

Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu.

Ing. Jan Jadrníček za představenstvo Valašského ZOD, družstva

"Rekonstrukce dojírny s mléčnicí a výstavba skladu pro skladováni sena a slámy".

Byl dokončen projekt v rámci Programu rozvoje venkova ,,Rekonstrukce dojírny s mléčnicí a výstavba skladu pro skladováni sena a slámy". Byla postavena nová hala/sklad v obci Střítež nad Bečvou, která je využívárna pro skladováiní balíkového sena a slámy. Sklad se nachází v areálu Valašského ZOD, družstva na farmě ve Stříteži nad Bečvou. Sklad je jednopodlažní, nepodsklepený a o samotě stojící. V současné době je sklad využíván 3 měsíce a prozatim plně splňuje naše požadavky. Cíl - Zdravotní nezávadnost sena a slámy.

Byla dokončena rekonstrukce dojírny s mléčnici na farmě v Zašové - Luhy. Celková rekonstrukce byla ukončena k 30.9. 2016. Jedná se o rekonstrukci dojírny o 2 x 14 dojících míst a nové chlazení o kapacitě 12 000 I včetně rekuperace. Bývalý stav stáni v dojírně v Zašové- rybinové stání 2xl0 ks, kapacita chlazení mléka 2x5 000 l, vše kapacitně nevyhovovalo. Z těchto důvodů jsme se rozhodli provést modernizaci dojení a chlazení. Od projektu dále očekáváme větši pohodlí zvířat.

Mimořádná nabídka vlastníkům půdy

Valašskému ZOD, družstvu Zašová se podařilo získat prostředky na nákup zemědělské půdy. Proto může nabídnout zvýhodněnou cenu. Družstvo má zájem o nákup pozemků v těchto katastrech: Zašová, Veselá, Hrachovec, Velká Lhota, Střítež nad Bečvou, Vidče, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm. V těchto katastrech družstvo již dvacet pět let úspěšně hospodaří a pozemky užívá k ryze zemědělským účelům.

Zájemci o prodej pozemků se mohou informovat na tel. 603 461 225 u paní Mileny Šrámkové. Veškeré záležitosti spojené s prodejem půdy zajistí družstvo.

Zemědělec roku 2015

Soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře pořádaná pod záštitou ministra zemědělství ČR.Cílem soutěže je zviditelnit zemědělství, najít a ve slavnostní atmosféře vyhlásit a ocenit nejlepší zemědělce pro jednotlivé kraje ČR a nejlepší zemědělce v absolutním pořadí a dalších vyhlašovaných kategoriích. Soutěž je otevřená pro všechny právně-organizační typy zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovuje na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje objektivně porovnat výsledky hospodaření podniku s daňovou evidencí i účetnictvím. Veřejně jsou vyhlášeni pouze absolutní vítězové soutěže, vítězové v dílčích kategoriích a vítězové v jednotlivých krajích ČR. Výsledky ostatních soutěžících jsou striktně anonymní a účastníci jsou o svém výsledku informováni dopisem do vlastních rukou.

Valašské ZOD, družstvo se v soutěži Zemědělec roku 2015 umístilo v hodnocení krajů na 1. místě ve Zlínském kraji.Informace Valašského ZOD, družstva Zašová

Valašské ZOD, družstvo připravilo pro své členy, zaměstnance a rodinné příslušníky Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 20.června 2015.

Návštěvníci, kterých dorazilo cca 335, si mohli prohlédnout celý areál farmy Luhy v Zašové, s velkým zájmem se setkaly především prohlídky farmy spojené s odborným výkladem. Při návštěvě stájí mohli zájemci vidět 320 ks dojnic, mezi nimiž byly barevnými stuhami označeny dojnice s nejlépe hodnoceným exteriérem, s nejvyšší aktuální užitkovostí - naše současná rekordmanka se 70 litry na den dokonce ihned v následujícím týdnu (29.června) dosáhla 81 litrů na den. Stuhou byla také označena dojnice s nejvyšší celoživotní užitkovostí 100 000 kg mléka, která byla zařazena do TOP Klubu v rámci ČR, kde je zatím pouze cca 250 krav.

Součástí prohlídky stájí byla i možnost podívat se na technologii dojírny. Kromě stájí bylo možné shlédnout vystavenou techniku, kterou ocenili nejen dospělí, ale také dětská část návštěvníků.

Naši hosté mohli využít i venkovního posezení a dopřát si ochutnávku připraveného občerstvení. Počasí nám přálo, četné dotazy zúčastněných i vyjádření spokojenosti a nadšení nás vedou k naději, že akce se setkala s ohlasem a byla úspěšným zahájením dobré tradice. Děkujeme všem za návštěvu, přízeň a podporu.

Ing. Jan Jadrníček
za představenstvo Valašského ZOD, družstva

Přehlídka dcer po býkovi NEO-056 OMANOMAN

Dne 14.5. 2015 proběhla přehlídka dcer po býkovi NEO-056 OMANOMAN.

Tato se konala na farmách:

farma Kunín - VFU ŠZP Nový Jičín,
farma Střítež - Valašské ZOD, družstvo,
farma Zašová - Valašské ZOD, družstvo.


Vytvořil: team Trico 2014, (aktualizace: 6.12.2017) optimalizováno pro Internet Explorer 9, Firefox 27, Chrome 34, Opera 19